Algemene voorwaarden en Leveringsvoorwaarden

Op alle diensten van Toolow.nl zijn onderstaande algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden van toepassing.

1. Via de website www.Toolow.nl bieden we diensten of goederen aan met korting. 

Voor diensten of goederen die worden geleverd gelden de (algemene) voorwaarden van de betreffende partnerbedrijven zoals wordt vermeld op de webpagina waar de deal wordt omschreven. Toolow.nl is niet gehouden tot het leveren van de diensten of goederen zoals vermeld op de verschillende deals, maar verbindt zich er toe dat de unieke kortingscodes, kortingscoupons en producten via koop direct het recht geeft op het leveren van de diensten of goederen door het partnerbedrijf, mits wordt voldaan aan de bepalingen in deze algemene voorwaarden. De gegevens van de koper zoals N.A.W. gegevens worden door Toolow.nl alleen gedeeld met de partnerbedrijven indien dit voor afhandeling van de korting of verzending van het product noodzakelijk is.

2. Verzending van producten
2.1 Bij iedere deal staat aangegeven wat voor een product het betreft. Deals zoals kortingscodes en kortingscoupons worden direct na betaling per mail verzonden en zijn in te wisselen bij onze partners. In de mail worden ook de stappen aangegeven waarmee de korting verzilverd kan worden. De bevestigingsmail met kortingscodes kan door de consument binnen enkele minuten in de inbox verwacht worden, geen bericht ontvangen? We adviseren de spambox te checken en anders contact op te nemen met de klantenservice.

2.2 Bij producten vermelden we duidelijk de verzendtermijn. In principe worden alle producten binnen 5 werkdagen verzonden. Andere bezorgperiodes worden duidelijk per deal vermeld. Onze partners zijn verantwoordelijk voor de verzending. In de meeste gevallen ontvangt de consument vanuit onze partner een Track & Trace code, dit is echter niet bij iedere partner van toepassing. Verzendkosten zijn altijd inclusief bij alle deals. Tenzij duidelijk vooraf anders aangegeven.

3. De deals als concrete diensten en producten
3.1 De door Toolow.nl verkochte unieke kortingscodes, kortingscoupons en producten zijn gericht op een concrete dienst, een concreet product of een bepaalde dienst- of goederenwaarde. Dit staat omschreven op de productpagina op de website van Toolow.nl.

4. De website www.toolow.nl is onderdeel van Subono B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68875630 en gevestigd te Mercatorweg 63C, 6827 DB Arnhem. Telefoonnummer: 085 024 00 22
Mailadres: klantenservice@toolow.nl

5. Indien u gebruik maakt van de website (www.toolow.nl) of onze dienstverlening stemt u in met de algemene voorwaarden.

6. Koopovereenkomst
6.1 De koop van een deal vindt plaats na aanvaarding van de algemene voorwaarden door op de knop ‘IN WINKELMAND’ te klikken Vervolgens komt u op de afrekenpagina waar u uit verschillende betalingsmogelijkheden (waaronder: PayPal, iDEAL, etc.) kunt kiezen. Toolow.nl aanvaardt de koopovereenkomst door middel van een bevestiging naar de klant met een e-mail met omschrijving van product/dienst en de informatie over de afhandeling en verzending.

7. Informatie over herroeping 
7.1 Als consument kunt u de koopovereenkomst met betrekking tot de koop van producten via Toolow.nl binnen 14 dagen na aankoop herroepen. Dit dient schriftelijk via brief of e-mail. De termijn start vanaf ontvangst van de unieke kortingscodes of kortingscoupons bij de ontvanger en niet voor het nakomen van onze informatieplichten volgens artikel 7:46c van het Burgerlijk Wetboek.

7.2 Na het verzilveren van een unieke kortingscode of kortingscoupon bij het partnerbedrijf is een herroeping niet meer mogelijk.

7.3 De herroeping dient te worden gestuurd aan:
Toolow.nl, Mercatorweg 63C,
6827 DB Arnhem of per mail naar: klantenservice@toolow.nl

Bij de veel gestelde vragen vindt u hier meer informatie over: https://www.toolow.nl/veelgestelde-vragen/

8. Retourbeleid koop direct producten

8.1 In het geval van een rechtsgeldige herroeping van een product wat is gekocht via toolow.nl, dienen de te ontvangen producten of het te genieten voordeel aan Toolow.nl of de partner van Toolow.nl te worden geretourneerd. Informatie over ruilen en garanties staan altijd vermeld bij de deal op de productpagina van toolow.nl. Het retourbeleid en de garanties van de partner van Toolow.nl is hierop van toepassing. Wat de reden ook is, je hebt het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Na het annuleren van jouw bestelling heb je nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen aan onze partner. Verplichtingen met betrekking tot de restitutie van betalingen zullen door Toolow.nl binnen 14 dagen worden nagekomen. 

9. Retourbeleid unieke kortingscodes of kortingscoupons
9.1 In het geval van een rechtsgeldige herroeping van een unieke kortingscode of kortingscoupon dienen de aan de klant toegewezen unieke kortingscodes of kortingscoupon niet reeds verzilverd te zijn en dienen deze binnen de geldigheidsduur van de betreffende deal te vallen. Het te genieten voordeel vervalt en de unieke kortingscode of kortingscoupon zal komen te vervallen en bij de partner worden geblokkeerd. Indien de kortingscode of kortingscoupon in deze periode alsnog wordt verzilverd vervalt het herroepingsrecht. Verplichtingen met betrekking tot de restitutie van betalingen zullen door Toolow.nl binnen 14 dagen worden nagekomen. De termijn begint zodra Toolow.nl uw herroeping verklaring heeft ontvangen en bevestigd.

10. Verkoopperiode, tijdelijke deals en betaling
10.1 De verkoopperiode van unieke deals is beperkt en wordt per aanbod vastgesteld door Toolow.nl en het partnerbedrijf. De aankoop én verzilvering van de unieke kortingscodes of kortingscoupons is alleen binnen een vooraf afgesproken periode mogelijk. De geldigheid en looptijd staan altijd vermeld op de betreffende productpagina op toolow.nl.

10.2 Na het succesvol ontvangen van de betaling aan Toolow.nl komt de verkoop van tot stand. Indien het te betalen bedrag niet kan worden geïnd, komt de verkoop niet tot stand.

10.3. Na het succesvol afsluiten van de koopprocedure en na het ontvangen van de betaling op de rekening van Subono B.V. (handelend onder de naam Toolow.nl), automatisch per e-mail verstuurd.  Na het succesvol afsluiten van de koopprocedure en na het ontvangen van betaling op de rekening van Subono B.V. (handelend onder de naam Toolow.nl) binnen de aangegeven verzendtermijn verstuurd door de partner van Toolow.nl. De gegevens van de koper zoals N.A.W. gegevens worden door Toolow.nl alleen gedeeld met de partnerbedrijven indien dit voor afhandeling van de verzending van het product noodzakelijk is. Per mail ontvangt de klant een bevestiging met een omschrijving van product/dienst en de informatie over de afhandeling en verzending.

11. Unieke kortingscodes en kortingscoupons
11.1 Alle unieke kortingscodes en kortingscoupons zijn voorzien van een uniek codenummer. Het partnerbedrijf controleert bij het verzilveren van de korting deze unieke codenummers en de geldigheid hiervan. De unieke kortingscodes en kortingscoupons kunnen worden overgedragen aan derden. Het vermenigvuldigen of wijzigen van de unieke kortingscodes en kortingscoupons wordt als fraude gezien en is strikt verboden. In het geval van een onderbouwde verdenking van fraude behoudt Toolow.nl en het partnerbedrijf zich het recht om juridische stappen te ondernemen.

11.2 Indien niets anders is aangegeven, kan iedere unieke kortingscode en kortingscoupon slechts één keer bij het partnerbedrijf worden gebruikt. De consument is zelf verantwoordelijk zich op de hoogte te stellen van inhoud en voorwaarden van een specifieke aanbieding. Toolow.nl is verantwoordelijk de inhoud en voorwaarden op een duidelijke manier weer te geven. Tenzij anders is aangegeven, kunnen de kortingscodes en kortingscoupon niet in combinatie met andere aanbiedingen worden gebruikt. Ook indien de waarde van de kortingscodes en kortingscoupon niet volledig wordt gebruikt, vervalt de waarde na het gebruik van de kortingscodes en kortingscoupon en is restitutie is niet mogelijk.

11.3 Toolow.nl behoudt het recht om een beperkt aantal kortingscodes en kortingscoupons te verkopen van een deal. Hierdoor kan het voorkomen dat een deal op uitverkocht komt te staan. Op dat moment kan de deal niet meer worden aangekocht. Verzilveren binnen de geldigheidsperiode is in dat geval nog wel mogelijk.

11.4 De gebruiker dient de kortingscode en kortingscoupon binnen de aangegeven geldigheidsduur, indien deze is vermeld, bij het partnerbedrijf te verzilveren. Na het aflopen van de geldigheidsduur komen de kortingscodes en/of kortingscoupons te vervallen en worden deze ongeldig verklaard en vervalt het recht op de prestatie van het partnerbedrijf.

 

11.5 Toolow.nl is verantwoordelijk voor het feit dat het partnerbedrijf de unieke kortingscode of kortingscoupon verzilverd, oftewel de prestatie zoals vermeld op de productpagina met de deal nakomt, binnen de gestelde algemene voorwaarden. Indien het partnerbedrijf de korting niet verzilverd, zonder dat de klant hiervoor verantwoordelijk is, wordt de betaalde koopprijs voor de kortingscode en kortingscoupon door Toolow.nl vergoed aan de consument. Daarnaast is Toolow.nl niet verplicht tot restitutie- en /of schadeloosstellingbetalingen. Toolow.nl is niet verantwoordelijk voor de prestatie die wordt geboden door het partnerbedrijf. Het partnerbedrijf is verantwoordelijk voor de prestatie zoals vermeld in de kortingscode en kortingscoupon. Toolow.nl is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van het partnerbedrijf bij het leveren van de prestatie. Mochten er bij het verzilveren van de korting of bij het leveren van een prestatie/product problemen ontstaan, dan zal Toolow.nl trachten een passende oplossing te vinden. In dat geval dient u binnen 7 dagen na het ontstaan van het probleem een e-mail aan klantenservice@toolow.nl te sturen.

12. Toolow.nl is niet verantwoordelijk voor onderbrekingen in de dienstverlening, veroorzaakt door het internet, welke buiten het werkgebied van Toolow.nl liggen. In dat geval is Toolow.nl niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens tijdens het verzenden van informatie over het internet. Ondanks het feit dat Toolow.nl zich volledig inzet om www.toolow.nl continue en optimaal te laten functioneren, is het mogelijk dat de site tijdelijk niet beschikbaar is, door bijvoorbeeld het plegen van onderhoud aan www.toolow.nl

13. Toolow.nl heeft te allen tijde het recht wijzigingen door te voeren met betrekking tot het stopzetten van haar activiteiten, de inhoud, uren van beschikbaarheid en apparatuur die nodig is voor toegang of gebruik van de site.

14. Toolow.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud op discussieforums, persoonlijke pagina’s etc. van gebruikers of derden. De verantwoordelijkheid voor het feit dat de inhoud in strijd is met de regelgeving, is derhalve voor de gebruiker of derden. Toolow.nl behoudt zich het recht voor om publicaties die aanstootgevend of ongepast zijn, of anderszins een schending van de algemene voorwaarden of het toepasselijke recht vormen, te verwijderen.

15. Cookies
15.1 www.toolow.nl maakt gebruik van cookies ten behoeve van demografische en gebruikers gerelateerde statistieken en registreert hiermee informatie van technische aard, zoals het type browser, IP-nummer, etc.

16. Copyright en auteursrecht
16.1 Toolow.nl en de partnerbedrijven behouden zich alle auteurs- en andere rechten voor om de gepubliceerde inhoud, informatie, foto’s, video’s en databases (hieronder ‘beschermd eigendom’ genoemd) te gebruiken. Een verandering, vermenigvuldiging, publicatie, doorgave aan derden en/of anderszins gebruik van het beschermd eigendom zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Toolow.nl of van de betreffende bedrijfspartner is uitdrukkelijk verboden.

17. Wijzigingen en aanpassingen

17. 1Toolow.nl is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen, in verband met gewijzigde wettelijke eisen of functionele veranderingen.

18. Persoonsgegevens en privacy beleid
18.1 Met de aankoop van unieke kortingscodes, kortingscoupons of producten via koop direct of dienst gaat de consument akkoord met het feit dat Toolow.nl de persoonsgegevens opslaat en gebruikt voor het toezenden van aanbiedingen of nieuwsfeiten van Toolow.nl. De consument kan deze toestemming op ieder moment zonder reden herroepen, waardoor hij/zij geen aanbiedingen of nieuwsfeiten meer van Toolow.nl zal ontvangen. De consument dient deze herroeping per e-mail te sturen naar klantenservice@Toolow.nl

19. Klachten 
Heb je een klacht? Geef jouw klacht of vraag dan eerst door via onze klantenservice. Dat kan via: klantenservice@toolow.nl.

Komen we er samen toch niet uit en leidt dit niet tot een oplossing? In dat geval is het mogelijk om jouw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

20. Nederlands recht van toepassing
19.1 Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de met de partner gesloten overeenkomst geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de overeenkomst niet.

19.2 Op deze gebruiksvoorwaarden en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing. Door het gebruik van deze site, stemt de eindgebruiker ermee in dat alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of een verband houden met deze gebruiksvoorwaarden of de prestaties, schending of beëindiging daarvan, op of van de site, worden beslecht door de arbitrage in Arnhem, onder de regels van arbitrage van de Nederlandse Staat. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze gebruiksvoorwaarden zullen, voor zover niet in der minne op te lossen, met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

De waardering van www.toolow.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 8.4/10 gebaseerd op 345 reviews.
0
0
Winkelmand
Je winkelmand is leegVerder winkelen